محصولات

شیر پروانه ای بدنه باریک با دیسک خارج از مرکز

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

نام شیر پروانه ای :

شیر پروانه ای بدنه باریک با دیسک خارج از مرکز

عکس کوچک 1 :

files\8518\Products\70974-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8518\Products\70974-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8518\Products\70974-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

4106