محصولات

اتصال قابل انعطاف (Flexible Coupling)

توضيح فارسي : این نوع اتصال جهت ترمیم ترک یا شکستگی لوله های GRP و آزبست سیمان مورد استفاده قرار میگیرد. در زمانهایی که لوله های GRP یا آزبست سیمان به هر عنوان دارای ترکهایی باشند، این ترک ها قابل کنترل نبوده و برای مهار آنها باید از مجموعه بریده و جدا شوند، با جدا کردن ناحیه آسیب دیده اتصال مورد نظر جایگزین می شود.

جهت مشاهده مشخصات فنی محصول فایل ضمیمه شده را دانلود نمایید.

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.nikabgostar.com

فايل ضميمه :

download

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

2243