محصولات

تانك ضربه گير (Surge Tank )

توضيح فارسي : تانک ضربه گیر سیستم ارتجاعی برای مقابله با ضربه قوچ ایجاد می کند.
در تانک های ضربه گیر تحت فشار انتقال آب از لوله به داخل مخزن باعث جذب انرژی در فاز مثبت فشار می گردد و در فاز منفی با انتقال آب داخل مخزن به خط لوله انرژی مخرب ضربه قوچ را جذب می کند.
جهت مشاهده مشخصات فنی محصول فایل ضمیمه شده را دانلود نمایید.

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.nikabgostar.com

فايل ضميمه :

download

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

8525