محصولات

كلمپ دو تكه

توضيح فارسي : كلمپ دو تكه براي رفع نشتي ناشي از شكستگي شكاف و يا سوراخ شدگي لوله ها و يا براي ايجاد انشعاب جديد از لوله ها حتي در فشارهاي بالا بدون نياز به پرس يا تعويض لوله به کار میرود.

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

نام کلمپ :

كلمپ دو تكه

نوع کلمپ :

کلمپ دو فکی

توضیحات :

كلمپ دو تكه براي رفع نشتي ناشي از شكستگي شكاف و يا سوراخ شدگي لوله ها و يا براي ايجاد انشعاب جديد از لوله ها حتي در فشارهاي بالا بدون نياز به پرس يا تعويض لوله به کار میرود.

عکس کوچک 1 :

files\8518\gallery\product\\timages\72381_200X200.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8518\gallery\product\\timages\72381_145X145.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8518\gallery\product\\timages\72381_40X40.jpg

عکس اورجینال :

files\8518\gallery\product\\timages\72381.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

8146