محصولات

كوپلينگ اتصال غير همجنس

توضيح فارسي : كوپلينگ اتصال غير همجنس براي اتصال دو لوله غير همجنس و يا قطر خروجي متفاوت و يا نصب فلنج در انتهاي لوله ها

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

نام کوپلینگ :

كوپلينگ اتصال غير همجنس

توضیحات :

كوپلينگ اتصال غير همجنس براي اتصال دو لوله غير همجنس و يا قطر خروجي متفاوت و يا نصب فلنج در انتهاي لوله ها

عکس کوچک 1 :

files\8518\gallery\product\\timages\72388_200X200.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8518\gallery\product\\timages\72388_145X145.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8518\gallery\product\\timages\72388_40X40.jpg

عکس اورجینال :

files\8518\gallery\product\\timages\72388.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

2376