محصولات

اتصال آكاردئونی ساده مهاردار

توضيح فارسي : در اتصال آكاردئونی ساده مهاردار از مهارها براي محدود يا كنترل كردن و يا مقابله با نيروی تراست استفاده می شود و بايد توجه داشت كه اگر حركت زاويه ای وجود داشته باشد بايد از دو مهار در صفحه حركت زاويه ای استفاده نمود.

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.nikabgostar.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

1898