محصولات

اتصال آكاردئونی يونيورسال با مهارهای سرتاسری

توضيح فارسي : اتصال آكاردئونی يونيورسال با مهارهای سرتاسری داراي دو بیلوز به همراه لوله ميانی و مهارهای سرتاسری مي باشد. وجود دو بیلوز توانايی جذب حركتهای محوری ، جانبی و زاويه ای را همزمان فراهم می آورد. طراحی مهارهای سرتاسری علاوه بر تحمل نيروی تراست باعث توزيع يكنواخت حركتها بين دو بیلوز شده و در عين حال به علت وجود لقمه های روی لوله ميانی ، تحمل وزن لوله را نيز به Tie rod واگذار می نمايد. از سويی اين لقمه ها به عنوان ضريب اطمينانی در برابر پيچش (Torsion) در اتصال نيز عمل می نمايند. از فاكتورهای بسيار مهم در طراحی اين اتصالات طول لوله ميانی است كه بر روی ميزان حركتها و فنريت اتصال در تمامی جهات تأثيرگذار می باشد.

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.nikabgostar.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

3349