محصولات

اتصال آكاردئونی لولايی

توضيح فارسي : اتصال آكاردئونی لولايی تنها برای جذب حركتهای زاويه ای (در يك صفحه) مورد استفاده قرار می گيرد. در مواقعي كه حركت زاويه ای زياد باشد اين اتصال به صورت يونيورسال طراحی می گردد. نقاط حساس طراحی در اين نوع اتصال به غير از بیلوز شامل پين لولا (كه بايد در برابر نيروی برشی حاصل از نيروی تراست مقاوم باشد) و نيز محل اتصال پايه های لولا (fork Anchor) به لوله خواهد بود. در صورت بالا بودن نيروی تراست می توان براي جلوگيری از آسيب به لوله ، محل اتصال Anchor fork ها و لوله را با يك plate تقويت نمود. براي جلوگيری از حركات زاويه ای بيش از حد در شرايط غير منتظره ( كه به اتصال آسيب خواهد زد) می توان بر روی قطعات لولايی Stopper هايی را مطابق شكل طراحی نمود.

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.nikabgostar.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

5852