محصولات

اتصالات پنتوگرافيک يونيورسال

توضيح فارسي : اتصالات پنتوگرافيك يونيورسال به بهترين نحو حركتهای محوری را بين دو بیلوز به طرز مساوی توزيع می كنند. اين اتصالات حاوی Control Rod هايی به فرم نشان داده شده در شكل هستند كه برای محدود كردن نيروی تراست طراحی نشده اند. در اتصالات پنتوگرافيك كماكان قابليت حركت جانبی نيز وجود دارد.

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.nikabgostar.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

2702