محصولات

اتصالات آكاردئونی متعادل كننده فشار زانويی دار

توضيح فارسي : اتصالات آكاردئونی متعادل كننده فشار زانويی دار عملكردی مشابه انواع اتصالات خطی دارند به اين معنی كه حركتهای مختلف محوری ، جانبی و زاويه ای را دفع نموده ،‌ در برابر نيروی تراست مقاومت كرده و نياز به استفاده از مسند را از بين می برند و اگر حركت جانبی زياد باشد ، از نوع يونيورسال آنها استفاده می شود اما تفاوت در اين است كه كاربرد اين نوع اتصالات در محلهای تغيير مسير جريان می باشد.
نوع يونيورسال اين اتصالات دارای يك بیلوز متعادل كننده در يك انتها و دو بیلوز جريان در انتهای ديگر اتصال می باشد. نحوه به تعادل رساندن نيروها در اين اتصالات به طور كلي اينگونه است كه به دليل ساختار Tie rod ها هنگام فشرده شدن بیلوزهای جريان، بیلوز متعادل كننده كشيده می شود و بالعكس . از برآيند اين كشيدگی و فشردگی نيروی تراست و حركتها جذب شده و به تعادل می رسند.

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.nikabgostar.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

1358