محصولات

اتصالات چهارگوش

توضيح فارسي : اتصالات چهارگوش در صنايع متعددی كاربرد داشته و مانند اتصالات انعطاف پذير مدور از آنها براي جذب حركات محوری، جانبي و زاويه ای استفاده می شود. نكته حياتی در طراحی اين نوع اتصالات اين است كه بدانيم حركات جانبی و زاويه ای در چه جهاتی رخ می دهند و از آنجاييكه انواع تك بیلوز (Single) آنها تنها حركات جانبی اندكی را جذب می كنند معمولاً طراحی آنها به صورت يونيورسال مناسب تر است. استفاده معمول آنها شامل اتصالات انعطاف پذير بين داكتها، حفاظت انتقال ابزارات مكانيكی و يا حفاظت از بخشهای چهارگوش ماشينكاری شده می باشد. توصيه می شود در مواردی كه امتداد بلندی وجود دارد براي ممانعت از ايجاد خيز و تنشهای بيش از حد در بیلوز، از ساپورت استفاده شود. انواع بیلوزهای چهارگوش عبارتند از:

· Rounded corner
· Single miter corner
· Camera corner
· Double miter corner

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.nikabgostar.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

5533