محصولات

شیلنگ لاستيكی

اتصالات پارچه ای

شيلنگ خرطومی

لرزه گير لاستيكی با فلنج ثابت

لرزه گير لاستيكی با فلنج گردان

اتصالات چهارگوش

اتصالات آكاردئونی متعادل كننده فشار زانويی دار

اتصالات آكاردئونی متعادل كننده فشار خطی

اتصالات پنتوگرافيک يونيورسال

اتصال آكاردئونی گاردانی

اتصال آكاردئونی لولايی

اتصال آكاردئونی يونيورسال با مهارهای كوتاه

اتصال آكاردئونی يونيورسال با مهارهای سرتاسری

اتصال آكاردئونی دوبل با مسند ميانی

اتصال آكاردئونی ساده مهاردار

اتصال آكاردئونی ساده بدون مهار

كوپلينگ اتصال غير همجنس

كلمپ سه تكه

كلمپ دو تكه

كلمپ قابل تنظيم

كمربند چدنی داكتيل

اتصالات یک سر فلنجی

اتصالات فلنج دار

اتصالات دو سر کوپلینگی

اتصالات قابل انشعاب

انواع اتصالات زانویی

اتصالات زانویی با زاویه 90 و 45 درجه

اتصالات زانویی فابریکیتد جوشی و فلنج دار

اتصالات فولادی جوشی و فلنج دار

اتصالات فولادی نامساوی جوشی و فلنج دار

تانك ضربه گير (Surge Tank )

دریچه تخلیه (Flap valve)

اتصال قابل انعطاف (Flexible Coupling)

کوپلینگ برای لوله PVC

کوپلینگ برای لوله GRP

کوپلینگ برای لوله DUCTILE

کوپلینگ (Coupling)

کوپلینگ برای لوله استیل

شیر سوپاپ مکش (Foot Valve)

شیر سوپاپ مکش (فوت ولو)

اتصال قابل انبساط

فلنج آداپتور

اتصال قابل پیاده کردن (F3 (Dismantling Joint

اتصال قابل پیاده کردن (F2 (Dismantling Joint

اتصال قابل پیاده کردن (دیسمنتلینگ جوینت) F1

عملگر برقی

عملگرهای پنوماتیک GT

عملگر برقی سیار

رابط تلسکوپی برای عمقهای 1/2 تا 3/7 متر

اتصالات قابل پیاده کردن

صافی نوع Y

صافی نوع T

شیر هوای روزنه بزرگ (خلا شکن)

شیر هوای تک محفظه دو روزنه

شیر هوای دو محفظه دو روزنه

شیر آتش نشانی زیر زمینی (Underground Hydrant)

شیر آتش نشانی ایستاده (Surface Hydrant)

شیر یکطرفه ای وزنه ای ترمز دار

شیر یکطرفه لولایی

شیر های یکطرفه توپی

شیر یکطرفه نازل دار

شیر یکطرفه وزنه ای

شیر فلوتر قطع و وصل

شیر فلوتر انطباقی

شیر کنترل دبی و فشار شکن

شیر کنترل دبی

شیر کنترل پمپ

شیر شکستگی لوله

شیر اطمینان | نگهداری فشار

شیر فشار شکن

شیر گلوب

شیر قطع اظطراری با عملگر هیدرولیکی وزنه ای

شیر هاول بانکر

شیر هالوجت

شیر سوزنی

شیر کشویی زبانه لاستیکی (مخصوص لوله های چدنی)

شیر کشویی زبانه لاستیکی (کلمپ دار)

شیر کشویی زبانه لاستیکی (مخصوص لوله های pvc)

شیر کشویی چاقویی

شیر کشویی زبانه لاستیکی

شیر پروانه ای بدنه باریک (مخصوص آب دریا)

شیرهای پروانه ای بدون فلنج (مخصوص آب دریا)

شیرهای پروانه ای بدون فلنج

شیر پروانه ای بدنه باریک با دیسک خارج از مرکز

شیرهای پروانه ای بدون فلنج با عملگر برقی

شیرهای پروانه ای بدون فلنج با گیربکس

شیرهای پروانه ای بدون فلنج اهرمی

شیرهای پروانه ای بدون فلنج با عملگر بادی

شیرهای پروانه ای لاگ (انتهای خط)

شیر پروانه ای بدنه باریک فلنج دار

شیر پروانه ای فلنج دار مجهز به سیستم کنار گذار (Bypass)

شیر پروانه ای فلنج دار با عملگر برقی

شیر پروانه ای فلنج دار با عملگر دستی